Veertjes

In deze tijd van het jaar zie ik grote groepen bergeenden langs de Waddenkust. Ze verzamelen zich hier na het broedseizoen voor de rui. Overal vind ik veertjes. Bij eb scharrelen ze hun kostje bij elkaar op het slib. Zolang de winter niet al te streng is, blijven ze hier. Als het echt heel koud wordt, trekken ze naar Engeland of Frankrijk.